top of page

מה המטרה של הגישור?

גישור הינו בראש ובראשונה שפה. 

שפה המאפשרת לנו לנהל דיאלוג ברמה שונה מזו שהורגלנו אליה כל חיינו.

רובנו התחנכנו על הקונספט שאומר שבמציאות של קונפליקט חייב להיות אחד מנצח ואחד מפסיד ובתחרות שכזו צריך לעשות הכל כדי לנצח גם אם פירוש הדבר שבסופו של דבר אישאר בלי כלום, אלא עם גביע הניצחון בלבד.

יתירה מכך, כשאנחנו נמצאים בסכסוך הנטייה הראשונה שלנו היא לשמור את הקלפים כמה שיותר קרובים לחזה שלנו, ולו רק כדי שהצד השני לא ישתמש בהם חלילה כנגדי. כך יוצא שבדיאלוג שאנחנו מייצרים פינו וליבנו אינם שווים.

שפת הגישור מלמדת אותנו שהתבנית הזו שגויה ביסודה.

לוחצים ידיים להסכמה

  תנו לנו לעזור לכם לעשות את הצעד הראשון בצורה נבונה  ​​

שפת הגישור מכוונת אותנו לדרך אחרת, דרך שבה דווקא בשלב הקשה ביותר, שיתוף הפעולה וחשיפת הקלפים לצד השני יביאו דווקא לניצחון משותף ולרווח גדול יותר לכל אחד מהצדדים ולא להפסד.

אלא שכדי להצליח בתהליך המורכב הזה, על שני הצדדים להסכים להכניס לדיאלוג ביניהם גורם שלישי מחבר, ששפת הגישור היא כמו שפת אם עבורו. כזה שידע לכוון את הספינה שלהם אל חוף מבטחים גם בסערות הקשות ביותר שבהן האופק נראה רחוק ובלתי מושג.

כך בכל סכסוך וסכסוך, אבל בסכסוך בין זוגות נשואים ההליך הזה קשה הרבה יותר, משום שלא פעם יוצא ששני הצדדים אפילו לא נמצאים באותה מדרגה של בשלות לפרדה.

לעיתים קורה שאצל צד אחד כבר גמלה ההחלטה להתגרש ואין יותר על מה לדבר, בעוד שאצל הצד השני עדיין קיימות ספקות ומחשבות להשלמה ולאיחוי הקרע. לעיתים קורה שהסכסוך בין בני זוג מאפיל עד כדי כך, שלשני הצדדים אין כבר יכולת לראות את טובת הילדים, העומדים בצד, ומרגישים שעולמם פשוט חרב עליהם.

ולעיתים מגיע הסכסוך עד לדרגת כעס ונקמנות כל כך גדולה והחלטה של אדמה חרוכה עליה יהיה צער גדול בעתיד.

על כל אלה בא הגישור ובעזרת המגשר המקצועי מטפל בפצע הכואב והפתוח ברגישות רבה, מתוך הבנה שדיאלוג נכון ושיתוף הם כלים שבעזרתם אפשר יהיה לגשר על כל תהום ועל כל קושי מאיים ככל שיהיה.

bottom of page