top of page

גישור לגירושין: כששנינו באותה סערה, אבל בסירות נפרדות.

מה זה גישור לגירושין?

קונפליקט הוא חלק טבעי מזוגיות אשר גורם לעיתים קרובות ללחץ ומחלוקות. מצב כזה, המלווה בעוגמת נפש ותסכול מתמשך מביאים זוגות להחלטה להתגרש. למרבה המזל, גישור מציע גישה בונה לטיפול בקונפליקט וליישוב מחלוקות, טיפוח דיאלוג וקידום הבנה הדדית בין הצדדים. מאמר זה נועד לחקור את מהות הגישור לגירושין, לשפוך אור על העקרונות, התהליך והיתרונות שלו.


זוג אצל מגש ר גירושין
גישור לגירושין - אפשר לצלוח את זה

מהות הגישור לגירושין

גישור הוא הליך רצוני (וולונטרי) המתנהל תחת מעטה סודיות וחיסיון, המאפשר לאנשים בסכסוך לנהל מו"מ בתום לב, פתוח וחופשי, על מנת למצוא את החליפה ליתום. כלומר את הפתרונות היצירתיים המתאימים לכל משפחה. בסיועו של צד שלישי ניטרלי המכונה מגשר. שלא כמו ליטיגציה או בוררות, גישור אינו כופה החלטות על הצדדים המעורבים; במקום זאת, הוא מעודד אותם להשתתף באופן פעיל ביצירת הסכמות המתייחסות לדאגותיהם ולצרכים המיוחדים שלהם.


תהליך הגישור

בדרך כלל, תהליך הגישור מורכב ממספר שלבים. בתחילה, המגשר מקים סביבה בטוחה וניטרלית שבה כל המשתתפים יכולים להביע את נקודות המבט שלהם ללא חשש משיפוטיות. לאחר מכן, המגשר מייצר אמון בינו לבין כל אחד מהצדדים. השלב הבא הוא יצירת הבנה הדדית. זה מאפשר לצדדים לזהות ולחקור את הסוגיות הבסיסיות אותם רוצים ליישב בגישור לגירושין.


בשלב הבא, הצדדים אוספים את כל המידע הרבלנטי לקבלת החלטות בנושאים לדיון, ובסיוע המגשר מייצרים מגוון פתרונות פוטנציאליים. באמצעות גישה שיתופית זו, הצדדים מקבלים הבנה עמוקה יותר של הצרכים והאינטרסים זה של זו, ומאפשרת להם לפתח הסכמים מועילים הדדיים. לאחר שהושגה הסכמה, המגשר (רק אם הוא עו"ד) מנסח את ההסכמות העקרוניות להסכם גישור לגירושין, המקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.


יתרונות הגישור לגירושין - שמירה על הילדים והכסף

גישור מציע יתרונות רבים על פני הליכים משפטיים או בוררות. ראשית, הגישור מפחית את עוצמת הקונפליקט ובכך שומר על הצדדים על הילדים ועל כל המשפחה מסביב. שנית, היא מעניקה כוח לאנשים, ומאפשרת להם לשמור על שליטה על תהליך קבלת ההחלטות במקום להסתמך על שופט או בורר. יתרה מכך, הגישור מטפח תקשורת פתוחה, המאפשר לצדדים להביע את רגשותיהם, נקודות המבט והדאגות שלהם בסביבה בטוחה.


גישור גם מקדם תוצאות משביעות רצון הדדית. על ידי התמקדות בצרכים ובאינטרסים הבסיסיים, במקום בעמדות, הוא מעודד פתרון בעיות יצירתי ושיתופי. זה יכול להוביל לפתרונות עמידים המשמרים מערכות יחסים ומטפלים בגורמים השורשיים של הסכסוך.


יתר על כן, הגישור נוטה להיות חסכוני יותר בכסף ובזמן בהשוואה לליטיגציה או בוררות. על ידי הימנעות מהליכים ארוכים בבית המשפט ומריבוי דיונים, יכולים הצדדים להגיע לפתרון מהיר יותר, ולחסוך זמן ומשאבים יקרים.


לסיכום

הגישור לגירושין מהווה את דרך המלך לטיפול בנושאי גירושין כיום בישראל, וזאת על פי החוק. הגישור מעניק לצדדים דרך רבת עוצמה לדאוג למנשפחה גם ברגע משבר חריף. תוך שמירת אחריות הצדדים לגורל התא המשפחתי, קידום הבנה וכבוד. על ידי אימוץ עקרונות הגישור לגירושין מצליחים בני הזוג להתעלות מעל הנטייה הטבעית לגישה יריבותית וליצור פתרונות מתמשכים שייטיבו עם כולם לאורך זמן.


Comments


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page