top of page

האם ניתן לעדכן הסכם גירושין לאחר חתימתו?

בסיום של תהליך גירושין, בני הזוג נקראים גרושים. בשלב זה הם נמצאים לאחר כל הדיונים על הסכם הגירושין שלהם והוא כבר נחתם וקיבל תוקף ויש בו את כל ההסכמות שעליהם הם חתמו.

רוב הגרושים, לאחר סיום התהליך מרגישים הקלה, שכן זה לא היה הליך פשוט והיו בו המון כעסים, רגשות והסגות לגבי הצד השני, אך בשעה טובה הוא נחתם ואפשר לצאת לדרך.

בעניין זה חשוב לציין, כי פעמים רבות, לאחר ההקלה, זוגות רבים מגלים כי ההסכמות שעשו לפני לא תמיד מתיישבות בצורה מדויקת עם החיים החדשים שלהם ואז הם ירצו לשנות חלקים בהסכם שעליו חתמו. המאמר הבא יסביר האם ניתן לבצע שינויים בהסכם גירושין חתום? ואיך מנהלים את הדיון על זה?

חתימה עם הסכם

אילו זוגות גרושים בדרך כלל ירצו לשנות את הסכם הגירושין?

הסכם גירושין שנחתם לאחר מאבקים רבים ושאחד מבני הזוג חתם עליו מבלי להכיר במציאות שתבוא אחרי, הוא הסכם שבדרך כלל יביא את אחד מבני הזוג לרצות לשנות אותו ולחתום מחדש.

דבר זה לרוב יתרחש כאשר תהליך הגירושין נעשה תוך כדי מחלוקות משפטיות רבות וללא הליך גישור שסייע בהבנה מדויקת של המצב העתידי.

מתי יהיה פשוט לבצע שינויים בהסכם?

שינויים בהסכם גירושין יבוצעו באופן פשוט כאשר מדובר במספר סעיפים קטן ולא בכל ההסכם וכאשר שני בני הזוג מוכנים לבצע את השינוי או להגיע לדיון עליו. כאשר קיימת הסכמה, לרוב לא תהיה בעיה לבני הזוג לבצע את השינוי בעצמם, תוך חתימה מחודשת על ההסכם. כמובן, שאם ירצו, בהחלט יוכלו לבצע זאת גם במסגרת בית הדין לענייני משפחה.

מתי יהיה קשה לבצע שינויים בהסכם גירושין?

קושי בשינוי של הסכם גירושין לרוב יגיע כאשר אחד מבני הזוג מעוניין בשינוי ובן הזוג השני מתנגד לכך. לרוב מדובר בצד שיש לו יתרון יחסי בעקבות סעיף מסוים ונוח לו שהוא יישאר כפי שהוא. לפעמים גם השינוי עשוי לבוא לרעתו של הצד המתנגד ולכן יש לו סיבה מוצדקת להתנגדות שלו, במיוחד לאחר שהייתה כבר הסכמה.

במקרה כזה, רצוי לנסות לדבר אל הלב וההיגיון של הצד השני ולהסביר באופן פשוט למה חשוב לכם לשנות את הסעיף או הסעיפים הספציפיים. בהמשך השיחה יש לבקש מהצד השני הבנה של המצב ובקשה לשקול את הדברים שוב כדי להגיע להסכמה. יכול להיות שלא תגיעו להסכמה מלאה ופעמים רבות זוגות מנסים למצוא את דרך האמצע שתתאים לשני הצדדים. חשוב לא לעשות משינוי ההסכם דיון גדול. בהחלט ניתן לשבת בבית קפה בצורה מכובדת ולדבר על הנושא.

במצבים שבהם הסעיף קשור בגידול הילדים, מומלץ להסביר לצד השני שהמטרה שלכם היא לשנות את הסעיף כך שהוא יתאים לשניכם וישפר את המצב הנוכחי. חשוב מאוד לא לשים את הילדים כמוקד השיחה, אלא את הנושא שלשמו אתם רוצים לשנות את הסעיף ואיך הוא ישפיע על הילדים לטובה.

מעבר לכך, חשוב כן לתת לצד השני את המקום להתבטא ולהסביר לכם את הקושי לשנות את הסעיף שעליו כבר הסכמתם. ההקשבה במקרה זה חשובה מאוד, שכן הצד השני מצפה שאם אתם מגיעים לשיחה ומוציאים את שעל ליבכם, גם לו יש את המקום להביע ולהסביר.

הנושא של שינוי הסכם גירושין שכבר נחתם הוא נושא מאוד רגיש ומלא ברגשות, אינטרסים ולפעמים חוסר הסכמה מוחלטת. חשוב לבצע את הדיון בנושא בצורה עדינה ולנסות למצוא את קו האמצע שיתרום לשניכם.


Comments


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page