top of page

מהו גישור אחרי גירושין

כאשר מדברים על הליך גישור בהקשר לגירושין, לרוב מתכוונים להליך גישור שנערך לפני או במהלך הליכי הגירושין. אולם, עם זאת, ישנה גם אפשרות נוספת, שרבים כנראה אינם מודעים לקיומה, והיא עריכת הליך גישור אחרי הגירושין, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מהי מטרתו של הליך הגישור אחרי הגירושין?

הליך הגישור לאחר הגירושין נועד להורים גרושים, אשר בדרך כלל בחרו שלא לנסות לנהל מו"מ כדי להגיע להסכם גירושין בדרכי שלום (עם או בלי הליך גישור), אלא תחת זאת ניהלו הליכי גירושין משפטיים לוחמניים ועתירי כעס וטינה זה כנגד זו.

כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב לפיו המחלוקות השונות בין ההורים לכאורה הוכרעו כבר במסגרת פסק הדין שניתן בסיום ההליכים המשפטיים בתוך כתלי בית המשפט, אולם בפועל, הם מתקשים לשתף פעולה ביניהם על מנת ליישם את הוראות פסק דין, לרבות בכל הקשור לתשלום מזונות הילדים, ומשמורת הילדים והסדרי השהייה.

בנוסף, הם גם מתקשים לשתף ביניהם פעולה על מנת לחלוק את אחריותם המשותפת לגידול הילדים באופן שוטף ויומיומי. כידוע, גם אם ההורים התגרשו זה מזה, הם אינם יכולים "להתגרש מילדיהם", ומהאחריות המשותפת שמוטלת עליהם כלפי הילדים הקטינים, לפחות עד הגיעם לגיל 18 והפיכתם לבגירים.

אולם, ישנם לא מעט הורים שאופן התנהלות הליכי הגירושין ביניהם הותירו בהם מטענים קשים ביותר, עד כדי חוסר יכולת לתקשר זה עם זה בכלל, או שהתקשורת ביניהם נעשית באופן פורמאלי ולקוני, באמצעות סמס בלבד. לא פעם התקשורת הלקויה ביניהם נעשית באמצעות הילדים, ובעיקר על חשבונם, וגורמת להם נזקים קשים, לעתים בלתי הפיכים.

למרבה המזל, ישנם מקרים שבהם עוד לא מאוחר לתקן את המצב, וניתן להביא לשיפור היחסים בין הצדדים גם בשלב שלאחר הגירושין, וזאת באמצעות הליך גישור שמנוהל על ידי עו"ד שמתמחים בדיני משפחה וגירושין, ומנוסים בהליכי גישור בסכסוכים משפחתיים.


זוג בתהליך גישור

מהם הנושאים שניתן לדון בהם בהליך הגישור אחרי הגירושין?

גם במסגרת הליך הגישור לאחר הגירושין ניתן לעסוק בשלל נושאים וסוגיות שקשורים לגירושין.

מדובר, למשל, בקביעת הסדרים לגבי נושאים שטרם נדונו בין הצדדים וממילא טרם הוכרעו ביניהם; שינוי מוסכם של הסדרים שכבר נדונו והוכרעו ביניהם, כגון קביעת המשמורת על הילדים והסדרי השהייה (כגון מעבר ממשמורת יחידנית למשמורת משותפת ולהיפך, שינוי הסדרי שהייה, וכיו"ב); שינוי תשלומי המזונות; שינוי מסגרת לימודים של הילדים; העתקת מקום מגורים; דרכי התמודדות עם ילדים שסובלים מבעיות רגשיות שונות עקב הגירושין; יישוב מחלוקות לגבי הרכוש המשותף, ועוד.

כיצד מתנהל הליך הגישור אחרי הגירושין?

לכל מגשר יש באופן טבעי את הגישה האישית שלו לגבי כיצד מומלץ לנהל את הליך הגישור לאחר הגירושין. עם זאת, באופן כללי מקובל לנהל את הליך הגישור במסגרת מספר פגישות שמחולקים לשלושה שלבים עיקריים. בכל אחד מהשלבים המגשר יכול לערוך את הפגישות בנוכחות שני ההורים יחדיו או עם כל אחד מהם בנפרד, וזאת לפי הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה.

בשלב הראשון, המגשר נפגש עם שני ההורים יחדיו ונותן לכל אחד מהם להתבטא ולומר את אשר על ליבו, מתוך שאיפה לגרום לכל צד לפחות להבין את נקודת המבט של הצד השני, גם אם לא בהכרח להסכים איתה. במסגרת שלב זה יש לשים את הדגש על האפשרות להתבטא באופן חופשי ופתוח, אולם תוך השתדלות להימנע מהטחת האשמות האחד בשני. זאת, מתוך נקודת מוצא לפיה לעתים מי מהצדדים או שניהם עשה צעדים או השמיע מילים במהלך ההליכים המשפטיים שבדיעבד הוא מתחרט עליהם, וכי כעת עדיף, ולו למען הילדים, להתמקד בהווה ובעתיד, ולהשתדל ככל הניתן להניח מאחור את העבר, למרות כל הקושי שטמון בכך.

בשלב השני, לאחר שכבר נוצר בסיס ראשוני לתקשורת בין ההורים, המגשר נכנס לעובי הקורה ודן עם ההורים על הנושאים השונים שעל הפרק ושאותם הם מעוניינים ליישב ביניהם. במקרה כזה המגשר יכול לעזור להם לגבש הסכמות חדשות, או לחדד הסכמות שכבר קיימות ביניהם..

בשלב השלישי והאחרון, ככל שהצדדים הצליחו להגיע להסכמות ביניהם, יש להעלות אותם על הכתב במסגרת הסכם חדש. וכמו בכל מו"מ להסכם, גם ההגעה להסכם זה יכולה לעבור דרך ניסוח מספר טיוטות, ולאחר התבלטויות, התייעצויות, נכונות להגיע לפשרות כאלו ואחרות, וכיו"ב. עם זאת, ובשונה מהסכם רגיל, את ההסכם הנ"ל יש להגיש לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה וזאת לצורך אישורו ומתן תוקף של פסק דין.


Comments


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page