הפרד את האדם מהבעיה


כאשר תשומת הלב מופנית אל האנשים התופסים צד בקונפליקט ולא אל הבעיה העומדת על הפרק, הרי שקונפליקט ענייני עלול להפוך לקונפליקט אישי.

במצבים כאלה הקונפליקט עלול להסלים, להתבטא בהשמצות והכפשות הדדיות ולייצר מערכת יחסים בין-אישית בעייתית שאינה מאפשרת פתרון הוגן ואפקטיבי.

לעתים ניתן לצפות בתרחישים כאלו בקרב זוגות הנמצאים בתהליכי פרידה. בני הזוג שוכחים לעתים שמטרתם הנה להגיע להסכם שימזער את הנזק הנגרם לכל אחד מהם ולילדיהם בגין הפרידה, ועסוקים בגרימת נזק מקסימלי לבן/בת הזוג הנתפש/ת כיריב/ה.

לעתים ההסלמה בקונפליקט מגיעה למצב שבו כל אחד מבני הזוג מוכן להפסיד בעצמו ולפגוע בקרובים לו ביותר על מנת לגרום נזק לאחר.

לעומת זאת, כאשר אנשים מתמקדים בנושא הנתון במחלוקת, ומתייחסים אליו כאל בעיה הדורשת פתרון, הם יכולים לרכז את מאמציהם בחשיבה משותפת על הפתרון האופטימלי לבעיה. כאשר הגישה היא: "איננו שני צדדים יריבים, אלא שנינו ניצבים באותו צד מול בעיה הדורשת פתרון", נוצרת עבודת צוות אפקטיבית המתרכזת בפתרון הבעיה.

גישה מעין זו לא רק מנטרלת את הפוטנציאל להתפתחות קונפליקט אישי, אלא אף מספקת הזדמנות לחשיבה "מחוץ לקופסה", ומצמיחה אפשרויות יצירתיות לפתרונות אפקטיביים הנותנים מענה מקסימלי לצורכי הצדדים המעורבים.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags