היציאה למרפסת


היציאה למרפסת היא טכניקה שאימצתי מפרופ' יורי. משמעותה, לסייע לצדדים לראות את הקונפליקט שלהם מבחוץ תוך כדי תהליך הגישור. תפקיד המגשר הוא בעצם לסייע לצדדים "להצליח לצאת אל המרפסת ולהישאר בה".

על המגשר להיות מסוגל להביא את הצדדים למקום של רוגע ושליטה עצמית, לראות את הקונפליקט מבחוץ ופחות להיות מעורב בו רגשית.

לעתים ההסלמה בקונפליקט מגיעה למצב שבו כל אחד מבני הזוג מוכן להפסיד בעצמו ולפגוע בקרובים לו ביותר על מנת לגרום נזק לאחר.

אנשים מתקשים בכך, הם מונעים על-ידי רגשותיהם ונוטים לתגובות אימפולסיביות והרסניות בייחוד כאשר הם נמצאים בעימות. כלומר, הם נוטים "לפול מהמרפסת".

כדי שלאדם תהיה את היכולת לראות צדדים נוספים של הקונפליקט, כמו את זה של יריבו ואת הצד השלישי הניטרלי עליו לבצע עבודה עצמית פנימית, בנוסף לעבודה שהוא מבצע מול הצד השני בניסיון לפתור את הקונפליקט. העבודה החשובה ביותר שאתם יכולים לעסוק בה, זו המניעה את התנהגותכם, כושר מנהיגותכם וקובעת את איכות חייכם, היא העבודה הפנימית שלכם.

אכדי שאדם יוכל להשיג הסכמה עם אחרים במצבים מאתגרים הוא צריך להסכים קודם עם עצמו ולכן עליו "לצאת אל המרפסת ולשהות בה במהלך הקונפליקט".

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags