הגמל ה- 18


אני רוצה לשתף אתכם בסיפור סופי עתיק שאני מאוד אוהב: היה-היה פעם איש זקן, שבמותו הוריש לשלושת בניו ירושה של שבעה עשר גמלים: לבן הבכור הוא השאיר חצי מהגמלים. לבן השני הוא הוריש שליש מהגמלים. ולבן השלישי, הצעיר, הוא הוריש תשיעית של הגמלים. שלושת הבנים נפלו לתוך תהום של חישובים, מנסים לפענח מה חלקו המדויק של כל אחד מהם. כמובן שהעניין לא עלה בידם מאחר ושבע עשרה לא מתחלק לשניים, לא לשלוש, וגם לא

לתשע.

חייהם הפכו קשים ומרים, איבה וטינה אחזו בהם וכל אחוות המשפחה הטובה שהייתה להם הלכה

ונעלמה. כל היום היו עסוקים במשא ומתן ובחישובים בכל דרך אפשרית, אך לשווא. הם לא הצליחו להגיע לתוצאה משביעת רצון שתניח את דעת שלושתם. בייאושם המר, החליטו לפנות לעצתה של זקנת הכפר. האישה החכמה אמרה להם: "המעט שאני יכולה לעשות, זה לתת לכם את הגמל האחד שיש ברשותי. ככה יהיו לכם שמונה עשר גמלים." שמחו האחים מאד. שמונה עשרה הוא מספר שמתחלק בשניים. כך הבן הבכור יכול לקבל את המחצית שהוריש לו אביו, תשעה גמלים. הבן השני יקבל את השליש שהובטח לו - שליש משמונה עשרה זה ששה גמלים. גם לבן השלישי נמצא פתרון, כי תשיעית משמונה עשרה הם שניים, לקח גם הוא לעצמו את שני הגמלים שציווה לו אביו. אם נחבר את המחצית של הבן הבכור (9) ועוד השליש של הבן השני (6) ועוד תשיעית של הבן השלישי (2) נקבל בדיוק 17 גמלים, ירושתו המלאה של האב! נשאר גמל אחד מיותר, והם החזירו אותו לזקנה החכמה. לעתים כל מה שאנחנו צריכים זה לסגת צעד אחד אחורה, ולהתנתק מההנחות המקובעות שלנו. לראות את התמונה בגדול או להחליף לה מסגרת - לחפש את הגמל ה- 18...

ואחרי שהוא יעזור לנו בפתרון הבעיה, אפשר לשחרר אותו לדרכו. זהו בעצם תפקידו של המגשר לסייע לצדדים למצוא את הגמל הנוסף.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags