המפה אינה השטח


המציאות אינה בהכרח כפי שאנו רואים אותה. לכל אדם יש ייצוג שונה של המציאות ואף אחד מהייצוגים שלו אינם המציאות.

"המפה אינה השטח" זהו ביטוי שלקוח מעולם ה- NLP. המפה היא בעצם מטפורה למערכת האמונות, הערכים והעקרונות שלנו. היא משקפת את המסננים שלנו שקובעים איך אנחנו רואים את המציאות. כשאנו מודעים לכך שלכל אחד מפה אחרת אנו מבינים כי המציאות כפי שהאדם שניצב מולנו רואה אותה היא תוצאה ישירה של המפה שלו. בדיוק כמו שהמציאות כפי שאנו רואים אותה היא תוצר של המפה שלנו. אף אחת מהמפות, לא שלנו ולא של הסובבים אותנו אינן ייצוג ישיר של השטח כלומר, של המציאות כפי שהיא.

המודעות וההפנמה של הנחה זו מאפשרות לנו חופש בתקשורת הבין אישית, חיבור קל יותר לאנשים, וויתור על הצדקנות, שיפוטיות וביקורת כלפי הצד השני. אם כך אלה מהווים תנאים הכרחיים להצלחה בתהליך הגישור. כמובן שעל המגשר המקצועי להיות מודע לכך שמצד אחד יש שוני בתפיסת המפה, קרי המציאות של כל אחד מהצדדים בתהליך הגישור ומצד שני עליו לנסות ולמצוא את הנקודות משותפות בין המפות של הצדדים.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square