הקונפליקט כהזדמנות לצמיחה


הקונפליקט מוגדר כ"התנגשות בין שני צדדים בעלי מגמות, מטרות או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו, או בין תביעות למעמד, לתפקיד, לנכסים או למשאבים שאין אפשרות לספקם לכל הצדדים בעת ובעונה אחת, וכשהשגת מבוקשו של צד אחד פוגמת או מונעת את מבוקשו של הצד האחר" (האנציקלופדיה למדעי החברה).

קונפליקטים הנם חלק מחיי היום-יום שלנו. קיימים קונפליקטים מסוגים שונים: אישיים - פנימיים ביני לבין עצמי, ובינאישיים - חיצוניים - ביני לבין הזולת. הקונפליקטים כהזדמנות לצמיחה, ללמידה על עצמי ועל הזולת, וכאפשרות לשינוי ולהרחבת מגוון אפשרויות הפעולה והתגובה. בגישור השאיפה שלי היא לחשוף את המגושרים להבנה לפיה שני הצדדים יכולים להרוויח מהקונפליקט ביניהם (Win-Win situation).

לפי גישה זו, על מנת שאחד הצדדים בקונפליקט ירוויח, אין צורך שהאחר יפסיד. ניסיון אמתי למצוא פתרון בו שני הצדדים יוצאים ברווח יכול לייצר מגוון אפשרויות יצירתיות לפתרון הקונפליקט.

אחד הדברים שזוגות היו הכי רוצים להימנע ממנו – הוא הקונפליקט. ישנן אסטרטגיות רבות כיצד להימנע ממנו – להתכחש אליו, להתעלם ממנו, להסתיר אותו. אבל קונפליקט יכול גם שלא להוות בעיה, אלא רק חלק ממסע משותף. ניתן להשתמש באנרגיה העצומה הטמונה בקונפליקט להשכנת שלום. האנרגיה הזאת, אם רק נדע להתייחס אליה נכון, אם רק נדע להקשיב לה ולתת לה את המקום הראוי, היא תוכל לשמש אותנו לצמיחה ולהפריה הדדית בתוך הקשר ואז קורים דברים נפלאים והזדמנויות חדשות נפתחות בפנינו.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags