top of page

כיצד לתווך את הגירושין לילדים

פרידה וגירושין הם תהליכים הכוללים משבר, אובדן ואבל, שינוי וצמיחה מחדש.

האתגר
בתקופה זו, בה אתם ההורים עוברים משברים, גם ילדיכם עוברים משבר, המחריף בשל היותם ילדים ובשל הקושי שלהם להתמודד עם השינויים הנכפים עליהם. דווקא בשעה שילדיכם זקוקים לכפם במידה רבה ביותר, טבעי שקשה להגיש להם את העזרה הנדרשת, מאחר ואתם טרודים בתקופה מהקשות בחייכם.

חשוב לזכור – אתם נשארים הורים 
אתם המבוגרים מתגרשים אחד מהשני. אינכם מתגרשים מילדיכם. אתם ממשיכים להיות שותפים להורות.
בימטים אלה אתם נמצאים בשלב ההפרדה ביניכם, אך נכונות לכם עוד שנים רבות של שותפות בהורות, וליווי ילדיכם בתחנות חייהם השונות.
חשוב להגיע להידברות מכובדת ועניינית ולהעברת מידע ביניכם כהורים בכל הקשור לרווחת ילדיכם. אם קשה לכם לעשות זאת בכוחות עצמכם, זה הזמן לפנות למגשר גירושין מנוסה שיסייע לכם או לגורם טיפולי המלווה את משפחתכם. בפגישה אחת קצרה אפשר לטפל בנושא ההידברות והתקשורת.

לוחצים ידיים להסכמה

  תנו לנו לעזור לכם לעשות את הצעד הראשון בצורה נבונה  ​​

להימנע מלשתף את הילדים במאבק בין ההורים

באופן טבעי, התקופה שקודמת להחלטה להתגרש, במהלך הגירושין ולעיתים אף אחרי הגירושין, יש חילוקי דיעות, עוינות, תחושת חוסר אונים וכעס בין בני הזוג. חשוב לחסוך מהילדים סבל מיותר ולא לשתפם בגלוי או בסמוי במאבקים.

טובת הילדים היא שההורים יישארו הדמויות המשמעותיות בחייהם, וחשוב להימנע מלהרוס דמויות אלו בחיי הילדים. כולנו מעוניינים להישאר עם דימוי חיובי על הורינו.

מחקרים מראים, שהסתגלותם ובריאותם הנפשית של ילדים בגירושין נפגעת במידה רבה כאשר הם חשופים למאבקים בין ההורים ונמצאים בתווך ביניהם. כל חץ ביקורת שמכוון כלפי ההורה השני פוגע גם בליבו של ילדך.

חשוב לאפשר לילדים להישאר נאמנים ולאהוב את שני הוריהם. להימנע ככל האפשר מקואליציות והסתות, שייתכן שנותנות מענה בזמן הקצר אך פוגעות בילדים ובהורים בטווח הבינוני-ארוך.

 

 

כללי ההסבר לילדים

אי אפשר להסתיר מהילדים את תהליך הפירוד והגירושין. חשוב איפוא, להסביר לילדים את המתרחש ולמנוע מצבים קשים של אי ודאות וידיעה חלקית, הגורמים לילדים לבנות עולמות דימיוניים הרחוקים מהמציאות ומשפיעים לרעה על הסתגלותם לשינויים.

מומלץ, ששני ההורים יחדיו יסבירו לילדים בצורה עניינית, תוך שמירת כבוד ההורים, את הסיבות שהביאו לפירוד, לגירושין, ולצאר את המערך החדש שנוצר. חשוב לחזור ולהסביר תוך מתן תשומת לב לגיל וליכולת ההבנה של הילדים.

יש לתת את ההסבר בהתחשב בגילו ובהתפתחות של הילד, בצרכיו וביכולת ההבנה והעיבוד שלו, מבלי להכביד בפרטים שעלד יתקשה להתמודד איתם.

חשוב שההסבר לילדים לא יהיה חד פעמי. ההסברים חייבים להינתן לילד גם אם אינו שואל.

חשוב להסביר, לחזור ולהדגיש, כי פירוד או גירושין אינם באשמת הילדים וכי אין זה מתפקידם "לתקן" או "להציל" את המצב.  

יש לחזור ולהדגיש לילדים, כי אתם ממשיכים לאהוב אותם וכי תמיד יישארו ילדיכם.

מענה לשאלות  - לילדים יהיו שאלות לגבי השינויים המלווים את הפרידה והגירושין. שינויים שישפיעו עליהם ועל עולמם. יש להכין מענה ברור ופשוט לשאלות בשיחה עם הילדים.

 

 

התזמון

חשוב שההסברים לילדים יהיה בתזמון הנכון מבחינת תהליך הפרידה או הגירושין. תזמון נכון מאפשר לילדים זמן לעכל את השינויים אך לא זמן רב מדי לפני שנעשים שינויים. יש לתכנן את ההודעה לילדים כך שתהיה במקום ובזמן שאתם בוחרים מתוך היכרות עם ילדיכם. שההודעה תבוא מכם ולא במפתיע ובאופן לא מתוכנן.

מומלץ לפנות למגשר גירושין מנוסה או גורם טיפולי המלווה את המשפחה, כדי לקבל הדרכה מדויקת המתאימה לצרכי המשפחה שלכם ולשלב שאתם נמצאים זו. 

bottom of page