top of page

מהם בעצם שלבי הליך הגישור?

שלבי הליך הגישור מציגים את תהליך הגישור ממעוף הציפור. מרגע ההחלטה להתקשר למגשר ועד אישור ההסכם והסדרת הגט. החוויה עצמה תוארה כמסע ביער אפל, כאשר למגשר יש את המצפן והמפה. השלבים הבאים מפרטים כיצד עושים זאת.

 

השיחה הטלפונית

לאחר יצירת הקשר באחת הדרכים באתר, תקבלו שיחה טלפונית ממתאם או מתאמת שיבדקו אתכם את ההתאמה של המקרה שלכם להליך הגישור. בשיחה זו תוכלו לקבל מידע נוסף לגבי תהליך הגישור, כולל: עלויות מקובלות, זמן סביר ומענה לצרכים מיוחדים. בשיחה זו תוכלו גם לקבל הדרכה לגבי הזמנת בן או בת הזוג לגישור. לאחר קבלת הסכמה לגישור מצד שני בני הזוג, מתואמת פגישת היכרות עם המגשר\ת שלכם. 

פגישת היכרות עם המגשר

לפגישה הראשונה עם המגשר יש חשיבות רבה. בני הזוג מתרשמים מהמגשר, לומדים על תהליך הגישור ועקרונותיו. בתחילת הפגישה המגשר מסביר מהו תהליך הגישור והצדדים מתבקשים להסכים לכללי היסוד ולחתום על טופס השתתפות בתהליך הגישור. המגשר מתרשם מבני הזוג, ממערכת היחסים שלהם, ממוכנותם להתגרש והתאמתם להליך הגישור. במהלך השיחה משתפים בני הזוג את המגשר בסיפור שלהם, וכולם יחדיו מסכימים על מתווה ברור לתהליך, כולל הנושאים המוסכמים ואלו שצריך להסכים עליהם בשלב הבא, המידע הנדרש להביא למגשר, עלויות ומשך צפוי של התהליך.

 

שלב המו"מ עד החתימה על ההסכם 

ליבו של הליך הגישור הוא המשא ומתן עד להגעה להסכמות בכל נושאי הגישור. שיטת העבודה היא להביא את המידע הרלבנטי לחדר הגישור, לבדוק אפשרויות בכל נושא, לנהל מו"מ ולקבל החלטות. כאשר הגעתם להסכמות, יתבקש המגשר לערוך עבורכם את טיוטת ההסכם אשר מועברת לצדדים לעיון והערות. לאחר השלמת הדיוקים הנדרשים, מתקיימת פגישת חתימה ובה חותמים הצדדים על הטיוטה המוסכמת והמגשר חותם על ההסכם חתימת קיום. 

 

אישור ההסכם בבית המשפט וגט

ההסכם מועבר לבית המשפט ונקבע תאריך לדיון אישור הסכם בבית המשפט או בבית הדין הרבני לפי רצון הצדדים. לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכם, פונים הצדדים לבית הדין הרבני להליך הגט*.

* הליך הגט בבית הדין הרבני הוא רק לזוגות שהליך זה רלבנטי עבורם. לזוגות שההליך אינו רלבנטי יקבלו ייעוץ אישי לגבי הכרת הרשויות בהתרת הקשר.

 

ליווי ביצוע ההסכם 

הסכם הגישור שונה מהסכם רגיל בכך שהוא הסכם לטווח ארוך, בשפה המקצועית מדובר "בהסכם יחס מול הסכם עסקה". הסכם שמשנה את היחסים בתוך המשפחה ובינה לבין סביבתה הקרובה (קרובי משפחה למשל). לאורך זמן יכולים להיווצר אתגרים בביצוע ההסכם, וגם כאן ניתן להיעזר במגשר לפתרון והבהרות הוראות ההסכם.

אל תשארו לבד עם הקושי

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

bottom of page