top of page

הוצאות מדור בגישור גירושין – איך מבצעים את החישוב?


בכל תהליך גישור בין בני זוג שמתגרשים ויש להם ילדים, יתבצע הליך שבו מחשבים את דמי המדור. מהם דמי מדור? למה הם מיועדים? ואיך מחשבים אותם? על כל השאלות האלו תוכלו לקבל תשובה במאמר הבא.


מהם דמי מדור?

דמי מדור הינם עלויות שישולמו עבור המגורים של הילדים בבית ההורים. מדובר על כל ההוצאות הכוללות ארנונה, מים, חשמל והוצאות על אחזקת הבית. רבים מתבלבלים בין דמי המדור לדמי המזונות. הסיבה לכך נובעת מתהליכים שזוגות רבים מעדיפים לעשות כאשר הם מחשבים את דמי המדור יחד עם דמי המזונות ולא בנפרד. שתי השיטות אפשריות ויש האומרים כי חישוב עם דמי המזונות יחד דווקא עוזר לבני הזוג לחשב את ההוצאות החודשיות והשנתיות שיהיו עבור ילדיהם תוך התחשבות בשני ההורים ומצבם הכלכלי לאחר הגירושין.מדור ספציפי עבור האישה

מדור ספציפי הוא מונח המתבסס על ההלכה היהודית שבה לכל אישה במדינת ישראל קיימת זכאות לדבר הנקרא "מזונות אישה" מונח זה נכלל גם הנושא של זכות למגורים וקורת גג. כשמשתמשים במונח של מדור ספציפי, יש לשים לב שלא מדובר בדמי מדור עבור הילדים, אלא מדובר באפשרות של האישה לדרוש מבעלה לגור בבית שבו התגוררו במהלך הנישואין.

במקרה זה, לא תמיד האישה תקבל את רצונותיה ולפעמים יוצע לה סכום כסף בהתאם לרמת החיים שחיה בה קודם לכן. לפעמים, בכסף שתקבל, יהיה עליה לשכור דירה שדומה לדירה שבה הייתה גרה עם ילדיה.

דמי מדור עשויים להשתנות לפי סוג המשמורת כאשר מדובר במשמורת משותפת, מחלקים את תשלומי המדור בין שני ההורים לפי אחוזים.


איך דמי המדור מחושבים?

כאשר מחשבים דמי מדור, מסתכלים על שלושה דברים עיקריים:

  1. כמה זמן כל הורה שוהה עם ילדיו?

  2. מהן ההוצאות השוטפות בגין המגורים?

  3. האם יש משכנתא, ומה גובה ההחזר? או לחילופין, האם יש הסכם שכירות, ומה העלות שלה?

לכל שאלה כזו קיימת משמעות רחבה, שכן העלויות שיתקבלו בשאלות אלו, יקבעו את גובה דמי המדור. כמו כן, קביעת העלות תתחשב גם בשאלה על תנאי המחיה הנחוצים עבור הילדים וכמה הם עשויים לעלות.


כל הליך חישוב דמי מדור יתחיל בדיון על תנאי המחיה הנחוצים

מה צריך ילד כדי לשהות בצורה מכבדת וטובה בביתו של ההורה? זו שאלה חשובה מאוד שהדיון עליה הוא הכרחי והמענה יהיה בהתאם למה שההורים יכולים לספק ומה שקיים ברשותם. יש צורך להבין מה היכולות הכספיות של כל הורה ולמצוא פתרונות יצירתיים כדי לספק לילדים קורת גג איכותית התואמת לצרכיהם. יש לשים לב שהצרכים שלהם שהיו קודם בתקופת הנישואין, אינם נפגעים.


חישוב דמי מדור לפי אחוזים

אחוזי החישוב של דמי המדור מתבצעים לפי מספר הילדים. כאשר קיים ילד אחד במשפחה, האב ישלם 30% מדמי המדור וזאת בתנאי שהילדים בחזקת האם. כאשר יש לבני הזוג שני ילדים, התשלום יחושב לפי 40%, ועבור שלושה ילדים ומעלה ידובר על 50%. לפעמים יחשבו את האחוזים בנפרד ולפעמים לפי דמי המזונות. חובת תשלומי המדור של האב היא עד הגעת הילדים לגיל 15. עד גיל 6 האב משלם את כל דמי המדור ומגיל 6 שני ההורים חולקים בתשלומים לפי קביעת בית המשפט.

בהליך גישור, ינסו ההורים להבין את הצד השני ויכולותיו ויבחנו היטב את השאלות שהזכרנו מעלה, בדבר היכולות של ההורים ומהו דיור איכותי והולם עבור הילדים, לפי התנאים שהיו רגילים אליהם לפני.


Comentarios


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page