top of page

הסכם שלום בית - המדריך המלא


בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה הולכת ומתחזקת במסגרתה שיעור הגירושין בישראל הולך ועולה באופן מתמיד. אף על פי שנראה כי ישנם רבים אשר פונים בקלות לפירוק הנישואין, במציאות ישנם רבים אשר מבקשים להילחם על הנישואים שלהם. הסיבה לכך מובנת – פירוק הנישואים הוא עניין בעל השפעות רחבות היקף, ובפרט כאשר ישנם ילדים בתמונה.


הסכם שלום בית – מהו?

הסכם שלום בית הוא הסכם הנחתם בין שני בני זוג במטרה לפתור סכסוך ביניהם. במסגרת הסכם שלום בית שני בני הזוג יכולים להגיע להסכמות מחודשות, אשר עולות על הכתב, באשר לדרך ניהול חיי הבית והמשפחה. במסגרת ההסכם בני הזוג יכולים להצהיר על דרך הפעולה המשותפת שלהם במגוון נושאים – טיפול בילדים, התנהלות פיננסית, דרך חינוך הילדים, תדירות ביקור בני משפחה, חלוקת המטלות בבית, שגרת ניהול היום-יום ועוד.

למי מיועד הסכם שלום בית

הסכם שלום בית הוא בדרך כלל מוצא לזוגות אשר הגיעו לכדי משבר משמעותי, אולם אינם מעוניינים לפרק את נישואיהם. במקרים מסוימים, הליך שלום בית נפתח כאשר אחד מהצדדים מבקש להתגרש. בתביעה כזו, אשר מוגשת לבית הדין הרבני, בית הדין עשוי להורות לצדדים לשוב ולנסות להגיע לפתרונות בנוגע למחלוקות שעל הפרק. כלומר, לבית הדין הסמכות לעכב את הליך הגירושין במידה והוא סבור כי ישנו סיכוי לשיקום היחסים בין הצדדים.

היתרונות שבהסכם שלום בית

להסכם שלום בית יתרונות רבים. ראשית, הסכם מעין זה מאפשר לצדדים לנסות ולשקם את נישואיהם לפני שהם פונים לצעד הדרסטי של פירוק הנישואין. ההסכם מאפשר לצדדים לקבוע את מסגרת הפעולה המשותפת שלהם ממועד חתימת ההסכם ואילך, תוך יצירת קרקע ובסיס לשיקום היחסים. בנוסף, הסכם מעין זה מאפשר לצדדים להגיע יחד להסכמות ולתאם ציפיות לגביי העתיד, תוך התחשבות בתרחישים האפשריים השונים העשויים להתרחש בעתיד.

תוקפו של הסכם שלום בית

הסכם שלום בית הוא הסכם בעל נפקות משפטית. כאשר ההסכם נחתם במעמד הצדדים ועורכי דין מטעמם, ההסכם הוא בעל תוקף משפטי מחייב כשל חוזה. במידה וההסכם עובר את האישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט לענייני משפחה ההסכם מקבל תוקף כשל פסק דין. כחלק מאישור ההסכם על ידי הערכאה הדיונית בוחן בית הדין, או בית המשפט לענייני משפחה, כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי על ההסכם וכי הם אכן מעוניינים לנסות ולשקם את הקשר על בסיס ההסכמות שבו.

הפרת ההסכם

כאמור להסכם שלום בית יש תוקף משפטי. אף על פי שהצדדים חותמים על הסכם זה מתוך רצון כנה להביא לשיקום המערכת הזוגית שלהם, ייתכנו מצבים בהם הצדדים מפירים את ההסכם ואינם עומדים בתנאים שנקבעו בו. במצב זה יכולים הצדדים לפנות לערכאות בבקשה לקבל סעד שיפוטי. סעד זה עשוי להיות אכיפת ההסכם או הפעלת סנקציות על הצד המפר. ההחלטה בשאלה האם בוצעה הפרה של ההסכם היא שאלה משפטית. מובן כי לא כל התנהגות שאינה עומדת בדיוק בתנאי ההסכם תיחשב כהפרה אשר תוביל להפעלת סנקציות, אולם מובן כי התנהגות בחוסר תום לב או התנהגות הסותרת באופן מהותי את תנאי ההסכם בסבירות גבוהה תוביל לכך.

עיצוב ההסכם

כמו הסכמים אחרים בעלי תוקף משפטי, גם הסכם שלום בית נדרש לבטא באופן משפטי ומנוסח היטב את רצונות הצדדים, באופן שניתן יהיה לאכוף אותו בעת הצורך. לכן, על ההסכם לבטא בצורה טובה ומהימנה את רצון הצדדים. לכן, במרבית המקרים הגורם הנכון ביותר לניסוח הסכמים מעין אלה הם עורכי דין המתמחים בתחום דיני המשפחה.

Kommentarer


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page