top of page

מחקרים בתחום התפתחות הילד במשפחות מפורקות

שנותיו הראשונות של האדם הן השנים הקריטיות ביותר להתפתחות שלו. מחקרים מוכיחים כי חמש השנים הראשונות הן השנים הקובעות בשאלה האם הילד יצמח ויגדל להיות אדם בוגר שהוא עצמאי, יצרן, בריא, ומתפקד, או אדם שהוא הופך למעמסה על משפחתו ועל החברה.

משפחות בסיכון

המשפחה היא התא החברתי הבסיסי ביותר עבור כל אדם. המשפחה היא למעשה המסגרת הראשונית בה אנו גדלים ומתפתחים, ולומדים את המיומנויות הבסיסיות ביותר לצורך תפקוד יום יומי תקין. הכוח של משפחה וההשפעה שלה על חיי הפרט היא אדירה. למשפחות יש את הכוח להשפיע על חיי האדם לבניית מערכות יחסים תקינות, להבטיח את הקיום הפיזי של האדם באמצעות דאגה לצרכי הבסיס (אוכל, מלבוש, מחסה), והגנה על האדם מבחינה פיזית מפני איומים חיצוניים. מעבר לכך, המשפחה וחבריה מהווים גורמי תמיכה רגשיים אחד לשני, מה שמסייע מאוד לעיצוב האישיות של האדם.

המשפחה מספקת לבני המשפחה תחושה של סולידריות, של שייכות ושל הזדהות עם יתר חבריה. מעבר לכך, המשפחה עשויה להיות תא חברתי המסייע להגשמת מטרות, בין אם משותפות ובין אם אישיות, כאשר כל אחד מבני המשפחה מתגייס לטובת העניין.

עם זאת, לא כל הפונקציות הללו מתפקדות בכל המשפחות ויש משפחות אשר אינן מתפקדות כמשפחות נורמטיביות. כך לדוגמא ישנן משפחות אשר ההתנהלות בהן מסכנת את שלום הילדים. בחלוקה גסה, משפחות כאלה עשויות להיות משפחות שבראש שלהן עומד אדם אחד, משפחות שאחד מבני המשפחה, ובפרט אחד מההורים, עם בעיות חולי, משפחות שיש בהן אלימות, משפחות במשבר כלכלי או משבר אחר. במשפחות מעין אלה הפונקציות המשפחתיות אינן מתפקדות. כתוצאה מכך, בני המשפחה, ובפרט הילדים, עשויים להיפגע במידה גבוהה.

מהי הזנחה?

ילדים הגדלים במשפחות בסיכון עשויות לסבול מהזנחה. הזנחה היא למעשה כישלון מתמשך במתן מענה על הצרכים הפיזיים ו/או הרגשיים של הילד, מה שעשוי להוביל לפגיעה בריאותית והתפתחותית בילד. ההזנחה היא למעשה תוצאת הכישלון של ההורה או של המטפל העיקרי לספק לילד אוכל, ביגוד, מחסה או להגן עליו מפני פגיעות פיזיות. ישנם גורמים רבים אשר עשויים להצביע על סיכון להזנחה של ילדים. כך למשל חיים בעוני מאפיינים משפחות רבות אשר חיות בהזנחה.

ההשפעות של ההזנחה

להזנחה יש השפעות גדולות ועמוקות על ההתפתחות של ילדים. מחקרים מלמדים כי השקעה בילדים והיעדר הזנחה שלהם עשויה להוביל לפערים ענקיים במידת הצלחתם כאנשים בוגרים. כאמור, לאור העובדה שחמש השנים הראשונות הן הקריטיות ביותר להתפתחות הילד, מובן כי הזנחה בשלבים אלה היא בעלת האפקט השלילי הרחב ביותר. נמצא במחקרים כי המשתנה החשוב ביותר לניבוי עתידי של הצלחה או של כישלון כבוגרים הוא איכות היחסים עם ההורים או עם המטפלים העיקריים שלהם. היכולת לבצע תיקונים בחינוך של הילד לאחר גיל 5 אשר ישפיעו על התנהלותו כבוגר היא מוגבלת מאוד. התקווה כי התערבויות מסוגים שונים, בין אם קליניות, פסיכולוגיות, רפואיות ואחרות, להביא לשינויי משמעותי בחייו של אדם בוגר אשר חווה הזנחה ב-5 השנים הראשונות לחייו היא כמעט בגדר תקוות שווא.

לאור העובדה שהיכולת לבצע שינוי בהתנהגות של אדם בוגר ובדרך חייו לאחר שחווה הזנחה במהלך השנים הראשונות לחייו, מובן כי ישנם שני גורמים, או שתי מערכות עיקריות, להן יש אחריות לוודא כי הילד אינו מוזנח בשנים הללו – המשפחה והמדינה. המשפחה, ובפרט ההורים, היא הגורם הרלוונטי והטוב ביותר לוודא כי הילד אינו מוזנח בשנים הראשונות לחייו. כאמור, המשתנה המרכזי ביותר אשר קובע אילו הילד חווה הזנחה או לא הוא שאלת היחסים שלו עם הוריו. המשמעות היא כי האחריות של הוריו לקיים עם הילד שלהם יחסים תקינים היא זו שתקבע במידה הרבה ביותר את הצלחתו העתידית.

עם זאת, לאור העובדה שישנן משפחות רבות אשר אינן מסוגלות לדאוג ולקיים עם הילדים שלהם מערכות יחסים תקינות שכאלה, הרי שגם למדינה יש אחריות לוודא כי המשפחות אכן דואגות לכך. כלומר, לאור אחריותה הכוללת של המדינה לאזרחיה, ולאור העובדה שמדינה אשר מפעילה מערכות סוציאליות שמטרתן היא לתמוך באזרחים שאינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם בכוחות עצמם, מובן שראוי כי גם המדינה תיקח חלק בטיפול במשפחות המזניחות את ילדיהם. למעשה, אין בדאגה זו מצד המדינה אך ורק מחשבה על שלום הפרט, אלא גם מחשבה על טובת המדינה והאזרחים האחרים, אשר יאלצו לשאת בעלויות הטיפול באותו בגיר בלתי מתפקד.

הסיבות לקיומה של הזנחה

בחינה של הסיבות להזנחה של ילדים אינה מעלה כי ישנו גורם אחד בלעדי אשר גורם להזנחה שכזו. ניתן לראות כי ישנם גורמים רבים אשר מהווים גורמי סיכון להיווצרות של הזנחה, ושלכל אחר מהם יש את הסיכוי ליצור הזנחה. המשמעות היא כי בחינה בשלב מאוחר יותר של פתרונות לתופעת ההזנחה אינם חד מימדיים אלא עשויים לדרוש טיפול במגוון נושאים. לאור מגוון הסיבות המנויות מעלה המהוות גורמי סיכון להזנחה של ילדים, דוגמת הורות צעירה, ריבוי ילדים, היעדר תכנון ילודה, אבטלה, עוני, השכלה נמוכה, אלימות, מחלות נפש וכיוצא באלה, נכון הוא כי המדינה תפעל לטובת טיפול בגורמים אלה. למעשה, טיפול בגורמים אלה יהווה "טיפול שורש" לתופעת ההזנחה של ילדים, מה שיוביל לצמצום מספר הבגירים הנדרשים לסעד.

חשוב להדגיש כי מחקרים מצאו שבמקרים רבים בהם נגרמה הזנחה לילדים, ניתן למצוא יותר ממאפיין אחד המאפיין את הורי הילד ו/או את המשפחה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי כל אחד מהמאפיינים הללו בפני עצמו אינו מהווה סיבה יחידה המביאה להזנחה של ילדים. כך למשל לא כל משפחה אשר חיה בעוני מזניחה את ילדיה, כמו שלא כל משפחה מרובת ילדים מזניחה את ילדיה.

הטיפול בהזנחה של ילדים ובמשפחות מפורקות על ידי המדינה

מדינות בכלל, ומדינות רווחה בפרט, מפעילות תכניות מסוגים שונים על מנת לדאוג למשפחות אשר יש חשש שיזניחו את ילדיהם, או כאשר ישנו מידע שמתקיימת הזנחה. כמובן, ישנם שירותי רווחה אשר אינם מופנים לטיפול ישיר בתופעת ההזנחה, אך ההפעלה שלהן מסייעת לצמצם את גורמי הסיכון הללו, ומכאן שעשויות להביא גם להפחתת ההזנחה. כך למשל, תכניות של ביטחון סוציאלי (לדוגמא, דמי אבטלה או קצבאות נכות), הן תכניות המסייעות להפחתת גורמי הסיכון להזנחה. מעבר לכך, מדינות רווחה מפעילות גם תכניות ייעודיות. דוגמא לתכנית מעין זו היא תכנית של ביקורי בית, המתקיימת על ידי עובדות סוציאליות, מסייעת לחשוף את תופעת ההזנחה בתוך הבית, ולנסות להתערב לשם מתן טיפול. תכנית שכזו כוללת הגעה אל בית המטופלים, יצירת קשר עם בני המשפחה מתוך מטרה ליצור עמם אמון, ומתוך מטרה לספק להם שירותי תמיכה – ייעוץ, חניכה, הדרכה הורית – מה שעשוי לאפשר לאותה משפחה לפתח את התכונות החיוביות אשר דרושות לשם קיום משפחה שאינה מזניחה את ילדיה. תכניות מעין אלה הן תכניות חדשות יחסית אשר מופעלות בעיקר במדינות רווחה מפותחות, והכל מתוך מטרה לצמצם את תופעת ההזנחה למינימום האפשרי.


הגישור מערב את הילדים והופך אותם לסוכנים פעילים בתהליך. הנתונים בשטח מראים שנישואין שהסתיימו בגישור ענו יותר לצורכיהם של הילדים וההורים כאחד.משרד המגשרים יובלים פועל מעל שני עשורים וליווה משפחות רבות בתהליכי גירושין. עם ידע מקצועי מקיף ונרחב, רגישות רבה וניסיון רב שנים, אנו מסייעים לך לסלול את הדרך הבטוחה והיציבה אל פניה החדשים של המשפחה. למענה על כל שאלה ולקבלת פרטים נוספים על התהליך, ניתן להשאיר פרטים באתר כעת ונחזור אליך בהקדם


コメント


Ocean

הליך גירושין עשוי להיות מורכב​...

לא יודעים איפה להתחיל?

bottom of page